Privacy Policy

Privacy Statement AVG 24-05-2018

Lazy Tulip- Energizers of Life

Lazy Tulip- Energizers of Life, gevestigd aan Tuinstraat 7 2406 AL Alphen a/d Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
lazytulip.nl
Dillenburg 4
2404EV Alphen a/d Rijn
+31 (0)6 27 53 94 06
Marianne Luder is de Functionaris Gegevensbescherming van Lazy Tulip- Energizers of Life. Zij is te bereiken via marianne@lazytulip.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lazy Tulip- Energizers of Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lazy Tulip- Energizers of Life verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid (uitsluitend gegevens die noodzakelijke zijn voor een adequate behandeling)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lazy Tulip- Energizers of Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming

Lazy Tulip- Energizers of Life neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lazy Tulip- Energizers of Life) tussen zit. Lazy Tulip- Energizers of Life gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Opzetten van Nieuwsbrief gebruikt Lazy Tulip de systeem van Bobmail. Hiervoor hebben klanten toestemming gegeven aan Lazy Tulip. Klanten kunnen ook per direct zich uitschrijven laten. En in Bobmail sytsteem worden de gegevens ook geannuleerd.
 • Voor facturering werkt Lazy Tulip met een accountingsysteem.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lazy Tulip- Energizers of Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Na 1 jaar dat Klant inactief is worden gegevens gewist.
Delen van persoonsgegevens met derden

Lazy Tulip- Energizers of Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lazy Tulip- Energizers of Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Bobmail.nl voor verwerking van Nieuwsbrieven (gebruik alleen naam, e-mail gegevens)
 • BD Accountancy voor facturering (gebruik alleen naam, adres gegevens)
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lazy Tulip gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lazy Tulip- Energizers of Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marianne@lazytulip.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lazy Tulip-Energizers of Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lazy Tulip- Energizers of Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Marianne Luder via marianne@lazytulip.nl