Corona Werkwijze

Extra COVID-19 voorzorgsmaatregelen:

 

U ondergaat binnenkort een welverdiende massagebehandeling of u wilt graag een afspraak gaan inplannen.

Door het RIVM zijn eisen opgesteld die door de branchevereniging zijn verwerkt tot beleidsregels. Deze regels moeten wij naleven om u en onze veiligheid met betrekking tot Covid-19 te waarborgen.

Hierdoor gelden bij Lazy Tulip onderstaande voorwaarden voor het maken van een afspraak en om een behandeling door te laten gaan:

 

 • Massagebehandelingen worden alléén op afspraak bij ons in ons praktijk uitgevoerd. In onze praktijk wordt gewerkt na de voorgeschreven hygiëne- en voorzorgmaatregelen

 

 • Massagebehandelingen aan huis zijn niet mogelijk omdat de maatregelen niet kunnen worden nageleefd.

 

 • Mocht u binnen 24 uur vóór de afspraak klachten of verschijnselen krijgen die op Covid-19 kunnen wijzen geeft u dit aan ons door. De afspraak kan dan niet doorgaan en wordt naar een later tijdstip verzet.

 

 • Lazy Tulip behandeld voorlopig alléén cliënten die niet tot de kwetsbare groep, gedefinieerd door het RIVM, behoren.

 

Wie valt onder de groep kwetsbare mensen?

Zoals gedefinieerd door de RIVM:

 

 1. U bent 70 jaar of ouder.
 2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen
 • U heeft afwijkingen/functiestoornissen van luchtwegen en longen
 • Chronische hartafwijking heeft, als u daar voor onder behandeling bent
 • U heeft suikerziekte (diabetes mellitus) die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • U heeft een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
 • Door medicatie voor auto-immuunziekten
 • Na orgaantransplantatie
 • Bij bloedziekten
 • Bij afweerstoornissen
 • Bij chemotherapie of bestraling van kankerpatiënten
 • Bij HIV
 • U heeft een ernstige leverziekte.

Heeft u een of meerdere van deze aandoeningen dan is het door de verhoogde risico’s voorlopig niet mogelijk om een afspraak in te plannen.

 

Heeft u de volgende verschijnselen (verkoudheidsklachten):

In de volgende gevallen gaat de massagebehandeling niet door en wordt verzet

 

 • (Neus)verkoudheid en/of een loopneus/ ook bij hooikortsverschijnselen
 • Branderige ogen
 • Hoesten, kuchen of niezen
 • Keelpijn en/of hoofdpijn
 • Verhoging (=38graden) of koorts (>38 graden)
 • Kortademigheid
 • Diarree
 • Moeheid en algemene malaise/je ziek voelen

Als u een van de bovengenoemde (verkoudheids-) verschijnselen heeft, laat het ons direct weten. Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent, kunt u weer een nieuwe afspraak inplannen.

Ook als een van u medebewoners (bijv. een familielid of partner) een van bovengenoemde verschijnselen (verkoudheidsklachten) heeft met ook koorts en/of benauwdheid kan de afspraak niet doorgaan.

 

!!! Als wij direct bij het begin van een behandeling een of meerdere van de bovengenoemde (verkoudheids-) verschijnselen bij u constateren gaat de massagebehandeling niet door en u wordt u vriendelijk verzoekt om naar huis te gaan!!!

 

Hartelijk dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groet

Marianne

Eigenaresse van Lazy Tulip