Algemene Voorwaarden

Om de massage/behandeling zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Lazy Tulip een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage/behandeling bij Lazy Tulip maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

[bij pakketten zijn de voorwaarden uit het bijhorende contract leidend]

 1. De massage/behandeling die je bij Lazy Tulip ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 2. Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen, dan is het verstandig met je behandelaar te overleggen of je gemasseerd mag worden.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de informatie die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage/behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Lazy Tulip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan je behandelaar, voordat je een afspraak maakt.
 6. Lazy Tulip kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 7. De diploma’s / certificaten die behaald zijn, kunnen indien gewenst ingezien worden.
 8. Wederzijds respect, een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel jezelf als voor mij is een vanzelfsprekendheid bij mijn producten en massages.
 9. De behandelingen en massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Indien er toch seksueel getinte opmerkingen gemaakt worden of seksuele handelingen en/of gedragingen geuit worden, wordt de behandeling/service per direct beëindigd.
 10. Ik verzoek je vriendelijk om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.
 11. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 12. Er kan bij mij uitsluitend contant, per pin, of vooruit betalen door middel van een bankoverschrijving. Bij een bankoverschrijving dient het bedrag voor aanvang van de behandeling op mijn rekening bijgeschreven te zijn.
  Er kan naast bovenbeschreven betaalwijzen ook met een cadeaubon van Lazy Tulip betaald worden.
 13. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 14. Bij het maken van een afspraak wordt altijd je e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder je expliciete toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.
 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan je geef.
 16. Mocht je niet tevreden zijn over de manier waarop ik je behandeld hebt, dan hoor ik dit graag. Het liefst binnen een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen proberen te komen.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Lazy Tulip niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.